fbpx

Polityka prywatności

Opublikowano 7 lutego 2022 r.

Wersja 1.0

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Training Camp Center (dalej TCC), w różnych prowadzonych przez TCC przedsięwzięciach, w tym w serwisie www i na profilach w mediach społecznościowych Facebook i Instagram.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Training Camp Center, ul. Brązownicza 1 m. 18, 01-929 Warszawa, tel. +48 508 453 974. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej biuro@trainingcampcenter.pl lub pisemnie pod adresem TCC.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (dalej RODO).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie www

W tej części polityki prywatności opisujemy zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w serwisie www Stowarzyszenia Training Camp Center, dostępnym pod adresem https://trainingcampcenter.pl. Nie odpowiadamy za polityki prywatności, w tym zasady przetwarzania danych osobowych, serwisów, do których prowadzą linki z naszego serwisu www – za wyjątkiem serwisu Facebook i Instagram, w których utrzymujemy profil TCC.

Dane zbierane poprzez formularze dostępne w naszym serwisie www: 

  • dane w formularzu zapisu na obóz przetwarzane są do celów podpisania umowy z osobą, której dane dotyczą na podstawie art. 6.1b RODO,
  • dane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu prowadzenia kontaktów z użytkownikiem serwisu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych art.6.1f RODO,
  • dane w formularzu rozsyłki newslettera przetwarzane są do celu informowania o prowadzonej przez TCC działalności na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą art. 6.1a RODO. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbywało się podczas obowiązywania zgody.

Zebrane dane możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Training Camp Center, w celu i w zakresie określonym przez TCC.

Dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody związanej z konkretnym przetwarzaniem, na potrzeby którego były zebrane lub do czasu uznania przez nas, że nie są dłużej potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu zapamiętania na komputerze osoby odwiedzającej ten serwis danych związanych z jej preferencjami np. ustawieniami wielkości czcionki lub kontrastu. Osoba odwiedzająca serwis może zablokować zapisywanie ciasteczek lub spowodować ich usunięcie po zamknięciu karty przeglądarki poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki.

W serwisie stosowane są również skrypty wysyłające do urządzenia osoby odwiedzającej ciasteczka stron trzecich m.in. firmy Google. Związane jest to m.in. z udostępnieniem w serwisie bezpłatnych narzędzi takich jak Google Maps. Użycie tych ciasteczek opisane jest w polityce prywatności firmy Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/.

Ciasteczka mogą być również wysyłane przez oprogramowanie serwisu Facebook i zapamiętywane w przeglądarce użytkownika. Zasady użycia ciasteczek w tym serwisie są opisane pod adresem:

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

W podobnym celu wszystkie opisane wyżej serwisy mogą używać mechanizmu lokalnej pamięci przeglądarki (ang. local storage).

Zapamiętane w ciasteczkach dane mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika przy powtórnych odwiedzinach. Takie przetwarzanie nie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Training Camp Center ale może być prowadzone przez serwisy, o których mowa wyżej. Ciasteczka wysyłane przez serwis Training Camp Center, o ile nie zostaną zablokowane lub usunięte po zamknięciu przeglądarki w wyniku dokonania wyboru takiego ustawienia przez użytkownika przeglądarki, tracą ważność po zakończeniu bieżącego połączenia z serwisem.

Oprogramowanie naszego serwisu www zbiera również dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach) ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, który w niektórych przypadkach może być traktowany jak identyfikator internetowy tej osoby. Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.

Ciasteczka i zawartość dzienników zdarzeń mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Training Camp Center, w celach i w zakresie określonym przez TCC.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników zgrupowań i obozów sportowych 

Dane uczestników zgrupowań i obozów sportowych, w tym m.in. dane w karcie kwalifikacyjnej, dane o płatnościach za udział w zgrupowaniu zbierane są za pośrednictwem formularzy na stronie www lub poczty elektronicznej. Celem zbierania danych jest sprawna organizacja zgrupowań i obozów sportowych, w tym rozliczanie opłat i dochodzenie ew. roszczeń prawnych.

W przypadku zgrupowań i obozów dla klientów indywidualnych, dane przetwarzane są na podstawie art.6.1b RODO (niezbędne do celów realizacji umowy).

W przypadku zgrupowań i obozów dla klientów grupowych (klubów sportowych lub trenerów organizujących za naszym pośrednictwem wyjazdy dla swoich zawodników) przetwarzamy dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub jako administrator danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6.1a RODO.

Zebrane dane możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Training Camp Center, w celu i w zakresie określonym przez TCC, w szczególności:

– ubezpieczycielowi, działającemu za pośrednictwem agenta,

– hotelowi,

– podwykonawcom świadczącym na rzecz TCC usługi związane z utrzymaniem strony internetowej, usługi obsługi finansowo-księgowej, usługi fotograficzne.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy, dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody. Po ustaniu tych podstaw prawnych, jeżeli będzie to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu uczestniczenia w zgrupowaniach i obozach, do czasu przedawnienia takich roszczeń. 

 

Zasady przetwarzania danych kontaktowych pracowników podmiotów z którymi współpracuje Stowarzyszenie Traning Camp Center 

Stowarzyszenie Training Camp Center przetwarza służbowe dane kontaktowe pracowników podmiotów, z którymi TCC zawarł lub zamierza zawrzeć umowę, współpracuje, zamierza współpracować lub posiada potrzebę kontaktować się (reprezentantów, zleceniobiorców, podwykonawców, dostawców i innych osób działających w imieniu lub na rzecz takich podmiotów). Następująca klauzula powinna być przekazana tym osobom przez podmiot, który przekazuje do TCC ich dane osobowe, niezależnie od formy i sposobu przekazania (papierowo, emailowo, telefonicznie, za pośrednictwem innego kanału):

„W związku z udostępnieniem przez nas Pana/Pani danych osobowych i podjętym zobowiązaniem do wykonania w imieniu Stowarzyszenia Training Camp Center obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, informujemy, że Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Training Camp Center, ul. Brązownicza 1 m. 18, 01-929 Warszawa, tel. +48 508 453 974. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej biuro@trainingcampcenter.pl lub pisemnie pod adresem TCC.

Dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (email, nr telefonu), inne niezbędne dane służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów służbowych (np. identyfikatory w systemach informatycznych), historia kontaktów itp. będą przetwarzane do celów utrzymania kontaktów i współpracy, w tym w zamiarze zawarcia lub wykonania umowy między Pani/Pana organizacją i TCC lub nawiązania i prowadzenia innej formy współpracy, na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu obu stron, jakim jest sprawne zawarcie i wykonanie umowy lub sprawne nawiązanie i prowadzenie innej formy współpracy. Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stowarzyszenia Training Camp Center w związku z umową lub współpracą, w celu i w zakresie określonym przez TCC. Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy lub do czasu rezygnacji z planów zawarcia umowy lub do zakończenia współpracy lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów, według oceny TCC.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Na podobnych warunkach i zasadach przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Skip to content