fbpx

Warsztaty mentalne dla sportowców

Budowanie pewności siebie, poznawanie swoich mocnych stron

Wyznaczanie celów, budowanie planu rozwoju i realizacja celów

Wykorzystywanie porażki w osiąganiu celów

Sukces w sporcie to nie tylko sprawne ciało, lecz silna psychika przekładająca się na determinację w dążeniu do celu!
Prowadzimy warsztaty mentalne w oparciu o metodę Biegun Marka Kamińskiego. Metoda Biegun bazuje na doświadczeniach podróżnika i polarnika Marka Kamińskiego zdobytych podczas ekstremalnych wypraw. Jej celem jest budowanie wartości własnej poprzez naukę osiągania indywidualnych celów, a w skrajnych przypadkach zapobieganie depresji.

Na warsztatach realizujemy program profilaktyczno-wychowawczy, którego celem jest wzmocnienie odporności psychicznej oraz pomoc dzieciom i młodzieży w zrozumieniu siebie, poznaniu swoich mocnych stron, stworzenia planu rozwoju i osiągania celów.

Biegun
Wyznaczanie drogi do celu.

Będziemy:

1. Budować odporność psychiczną zawodników i propagować zdrowy tryb życia w kontekście prowadzenia takiej aktywności fizycznej, przestrzegania diety i dbania o regenerację organizmu, by móc uprawiać sport przez wiele lat bez szkody dla zdrowia.

2. Zapobiegać rozwojowi depresji u sportowców (co jest częste po pandemii COVID-19), a także wspierać motywację zawodników do nauki.

3. Kształtować kompetencje kluczowe, w tym:

* formować poczucie własnej godności,

* rozwijać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

* wspierać sportowców w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi rozwoju,
pobudzać ciekawość poznawczą i motywować do nauki,

* kształtować postawę otwartą wobec świata i innych ludzi.

4. Wspierać w świadomym wyborze ścieżki sportowej i zawodowej.

Uczestnictwo w warsztatach daje sportowcom możliwość odkrycia swoich mocnych stron,  zastanowienia się nad tym, co ich pasjonuje, ciekawi oraz o czym marzą. Dowiadują się, jak są odbierani przez swoje otoczenie – kolegów i koleżanki z grupy warsztatowej. Uczestnicy warsztatów wyznaczają swoje cele i opracowują plan drogi, którą chcą cel zrealizować. Ponadto uczą się wdzięczności, uważności, szacunku do drugiego człowieka, samodzielności, odpowiedzialności oraz konstruktywnego podejścia do własnych błędów, porażek, ale również sukcesów.

Warsztaty co cykl 8-10 spotkań po ok. 90 minut oraz projekt integracyjny. W ramach projektu uczestnicy warsztatów określają cel, który wspólnie chcą osiągnąć, planują sposób jego osiągnięcia i realizują. Realizacja projektu zwiększa wiarę uczestników w możliwości osiągania celów.

Eryk Murawski Trener przygotowania motorycznego, Trener Uefa C, Trener LPA

Warsztaty co cykl 8-10 spotkań po ok. 90 minut oraz projekt integracyjny. W ramach projektu uczestnicy warsztatów określają cel, który wspólnie chcą osiągnąć, planują sposób jego osiągnięcia i realizują. Realizacja projektu zwiększa wiarę uczestników w możliwości osiągania celów.

Eryk Murawski

Trener przygotowania motorycznego, trener Uefa C, sportowiec  – trenuje piłkę nożną, boks i MMA, osiąga sukcesy w piłce nożnej 6-osobowej, certyfikowany trener Life Plan Academy.

Zapraszamy do kontaktu:

Eryk Murawski +48 502 456 911

Email: erosmurawski@wp.pl

Skip to content