fbpx

Blog Body, Mind & Spirit

Znaczenie małych kroków!

,

Piłkarskie diamenty – identyfikacja zawodnika rozwojowego

Coraz większym zainteresowanie naukowców cieszy się identyfikowanie piłkarzy z potencjałem wśród młodych adeptów piłki nożnej.

Badania przeprowadzone przez naukowców na podstawie doświadczenia skautów i trenerów skupiają się na zestawie cech poszukiwanych u młodych piłkarzy i skutecznym sposobie obserwacji tych cech w celu ich obiektywnej oceny. Dotąd wielu trenerów prowadzi ocenę w oparciu o subiektywne odczucia, co często prowadzi do nieadekwatnej oceny zawodników i niespójności w ocenianiu.

Wyszukiwanie talentów w piłce nożnej jest skomplikowanym procesem z powodu zróżnicowanego wpływu wielu cech na wynikową grę zawodnika. Wyróżniamy tu cechy fizyczne, fizjologiczne, atrybuty techniczne i taktyczne oraz wpływ cech psychologicznych i socjologicznych. Z tego powodu rekomenduje się, by do oceny przyszłych piłkarskich talentów stosować podejście interdyscyplinarne.

Badacze wskazują, że przy ocenie zawodnika w młodym wieku zakłócenia w obiektywnej ocenie wprowadzają cechy fizyczne – zawodnicy urodzeni w pierwszych trzech miesiącach roku wypadają na testach lepiej od rocznikowo równych, ale młodszych kolegów. To pokazuje, że wpływ na oceną trenerów mają czynniki fizjologiczne.

Ważny czynnik, który jest brany pod uwagę to umiejętności techniczne: podania, przyjęcia i drybling. To cechy, które znamionują wybitnych piłkarzy. Jednak podczas oceny umiejętności technicznych zawodnika, występuje czynnik zakłócających obiektywizm trenerów – mają tendencję do oceniania pozytywniej zawodników drużyny wygrywającej podczas testów.

Badania wykazały, że zawodnicy, którzy w przyszłości osiągają sukcesy to zawodnicy uzdolnieni technicznie, posiadający lepszą kontrolę piłki, lepszą szybkość dryblingu i lepszą dokładność podań. Przyglądając się dokładniej tym cechom należy pamiętać, że drybling to 8% akcji indywidualnych, podczas gdy przyjęcia piłki i podania 46%.

Kolejny zestaw ważnych cech zawodników piłki nożnej to umiejętność przetwarzania informacji: podejmowanie decyzji, antycypacja, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia określonej sytuacji i rozpoznawanie wzorców. Utalentowani zawodnicy mają ponadstandardowe umiejętności percepcyjno-kognitywne.

W ocenie zawodników brane są również pod uwagę atrybuty psychologiczne, takie jak pewność siebie, motywacja, siła mentalna, zaangażowanie i szukanie wsparcia wśród przyjaciół oraz socjologiczne: wsparcie ze strony rodziców, zaplecze kulturowe (np. rodzina sportowców).

W zaprojektowanym modelu obiektywnej oceny przyszłych talentów piłkarskich uznano, że jako najważniejsze cechy należy brać pod uwagę:

 • Przyjęcie piłki
 • Pojedynki 1v1
 • Uderzenia piłki
 • Podatność na trenowanie
 • Pozytywne nastawienie
 • Umiejętności techniczne pod presją

Cechy o średnim poziomie istotności to:

 • Bieg z piłką
 • Czucie gry i świadomość
 • Miłość do gry
 • Kreatywność
 • Antycypacja
 • Pewność siebie
 • Wola zwyciężania
 • Spójność wykonania
 • Osobowość/charakter
 • Ogólne rozumienie gry

Jak cechy o niskim znaczeniu wskazano:

 • Umiejętności wzrokowe
 • Umiejętność dostosowania się
 • Zwinność i równowagę
 • Rozumienie gry drużynowej
 • Koncentrację
 • Umiejętności w obronie
 • Profesjonalne podejście
 • Komunikację
 • Szybkość
 • Umiejętność pressowania
 • Siłę
 • Wzrost, szczupłość sylwetki

W kolejnej części opiszemy szczegółowo wskazane cechy, przedstawimy uzasadnienie wyboru i zalecane sposoby ich weryfikacji u zawodników.

Powiązane artykuły

Turniej Świąteczny

Decyzje pod presją – rzuty karne – stres zawodnika

Badacze przeprowadzili wywiady z elitarnymi zawodnikami wykonującymi rzuty karne podczas meczy piłkarskich wysokiej rangi. Wyniki wykazały, że na poziom stresu, którego gracze doświadczają podczas wykonywania rzutów karnych ma duży wpływ postrzegana przez nich kontrola sytuacji.

Czytaj więcej

Trent-Alexander Arnold – trening wzroku

Intuicyjnie przypuszczamy, że jakość wzroku w dużym stopniu determinuje jakość gry sportowców. W różnych dyscyplinach sportu istotne są to różne aspekty widzenia. Przykładowo w piłce nożnej ważne jest szerokie pole widzenia, ostrość widzenia w obrębie

Czytaj więcej

Wzrok, narzędzie pracy piłkarza

Wzrok jest narzędziem pracy sportowca. Trudno sobie wyobrazić dyscyplinę sportu, no może poza grą w ciuciubabkę, w której wzrok nie jest kluczowym narządem zmysłu. W piłce nożnej, poza kopaniem piłki niezmiernie istotna jest percepcja, czyli

Czytaj więcej
Buduj z nami Mental Mistrza!

Opisujemy tu wykorzystywane w praktyce przez topowe Klubu i Trenerów wyniki badań naukowych dotyczące sportu. 
Poruszamy tematy związane z psychologią sportu, percepcją, antycypacją i podejmowaniem decyzji. 
Analizujemy niuanse, które połączone z pracą na treningach zrobią różnicę w grze.

Polecamy
Sponsor
Przeczytaj Również

Obóz w Wądzyniu

26.06-2.07.2023
Skip to content